Eindbaas

Eindbaas is een reeks van acht trainingen, gericht op de belevingswereld van kinderen en jongvolwassenen, die kampen met onzekerheid en/of faalangst (of gerelateerde problematiek).

Middels klimmen leren we het kind zichzelf en zijn omgeving te ervaren vanuit een ander perspectief. Thema’s die tijdens deze serie aan bod komen zijn:

  • kracht

  • zelfvertrouwen

  • spelenderwijs ervaren

  • interactie met de omgeving