Onder hoogspanning

‘Verandering is onvermijdelijk, groei is een keuze’ – John Maxwell

Ja_Ik_Kan

Tijdens deze empowermentcoaching komt onder meer de volgende thematiek aan bod:

 • emotieregulatie

 • balans en energiemangagement

 • grensbewaking

 • stress- en angstcoping,

 • kwetsbaarheid als kracht

 • competitie en ego

 • controle en overgave

 • proces versus prestatie

 • zelfvertrouwen

 • autonomie en authenticiteit

 • regie en verantwoordelijkheid

Verder wordt ingegaan op het thema vrouwen- en mannenculturen en het omgaan met cultuurverandering binnen bedrijfsstructuren. Belangrijk hierbij is vast te stellen waar je wel en geen controle over hebt. Je bent wellicht niet in staat eigenhandig iets te veranderen aan je omgeving (de bedrijfscultuur bijvoorbeeld) of aan de situatie waarin je verkeert. Wat je wèl kunt doen, waar je wèl controle over hebt, is jouw eigen houding herzien ten opzichte van het probleem dat je ervaart.