Over onze coaching

‘Pas wanneer je kracht echt nodig hebt, ervaar je hoe sterk je eigenlijk bent.’

De bewustwording van je (veer)kracht, je weerbaarheid en je moed spelen, naast de  confrontatie met angst, een centrale rol in de werkwijze van Buro Rotzorg. Dit gebeurt op actieve wijze en vanuit de lichaamsbeleving. We werken met de thematiek angst en kracht, op een manier die dicht aansluit bij de levenssfeer waar het probleemgebied ervaren wordt. Daarbij maken we gebruik van technieken en methodieken uit de CGT (cognitieve gedragstherapie) en ACT (acceptance and commitment therapy).

Zo zal de coaching van een kind dat onzeker is, er op gericht zijn dat het in de context van zijn omgeving (school, vriendjes, ouders) meer de eigen kracht leert ervaren.
Een vrouw werkzaam in een typische mannencultuur, die daarin problemen ervaart, zal tijdens de coaching begeleid worden om meer vanuit haar intuïtie en authenticiteit (vanuit haar kracht) te ageren, in plaats van vanuit assimilatie aan haar mannelijke peers.

Kijk voor ons huidige aanbod in het menu, of lees verder >>

Over_Onze_Coaching

UIT JE HOOFD | IN JE LICHAAM

Veelal ervaren we onze gedachten als waarheden. Ze lijken onontkoombaar en oncontroleerbaar. Het kan zelfs zo ver gaan dat je je een slachtoffer voelt van je denken.
Maar, je bent niet je gedachten. Als je je minder laat afleiden door de verhaaltjes in je hoofd, ben je vaak tot veel meer in staat dan je dacht. Ons hoofd blijkt dan ook in 99% van de gevallen onze grootste beperkende factor.

Vaak zit je er zelf te dicht op om de omslag van denken naar doen te kunnen maken. Ook al weet je het allemaal wel, je durft niet buiten je comfortzone te treden en je angsten te confronteren. Het kan dan heel erg helpen als iemand met je meekijkt en je op weg helpt. 

Gezonde angst

Angst heeft een functie. Het zorgt ervoor dat we reageren als er gevaar dreigt. Maar we kunnen soms ook angst ervaren die niet in verhouding staat tot de gebeurtenis of situatie, bijvoorbeeld wanneer er geen directe gevaarsprikkel bestaat. En ze kan een belemmerende factor worden in je dagelijks leven. Voldoende reden om actie te ondernemen!

Kenmerkend voor angst is namelijk dat vermijding averechts werkt. Gelukkig is het helemaal niet nodig angst te overwinnen. Je hoeft alleen te leren haar te hanteren en reguleren.
De klimsport, evenals andere adventure sporten zoals kitesurfen, is daarvoor een enorm effectief middel. Klimmen confronteert je met je angsten en duwt je in je kracht. Een magische combinatie!

Om erachter te komen of Buro Rotzorg je verder kan helpen, vraag gerust een telefonisch kennismakingsgesprek aan!