Pieken en falen

Top_Vrouw

Tijdens deze empowermentcoaching voor leidinggevenden komt onder meer de volgende thematiek aan bod:

  • grensbewaking

  • regie nemen

  • authenticiteit

  • veerkracht

  • procesgericht leidinggeven

  • flow op de werkvloer

  • gevoeligheid als kracht

Vrouwen en mannen zijn gelijkwaardig, maar niet gelijk. Derhalve wordt vrouwelijk- en mannelijk leiderschap vaak verschillend ervaren en dat zou juist de kracht moeten zijn. In plaats daarvan wordt dat verschil nog vaak uitgelegd als een belemmering. In een tijd waarin het vrouwenquotum steeds hoger op de agenda komt te staan is verandering binnen bedrijfsculturen een belangrijk aandachtspunt. Bij veranderprocessen speelt spanning een grote rol. Buro Rotzorg ontwerpt coachingstrajecten waarbij externe begeleiding en mediation bij het implementeren van grote bedrijfsmatige veranderingen centraal staan.