Van prestatie naar motivatie

Van_Prestatie_Naar_Motivatie

De drang om te presteren kan een goeie drijfveer zijn voor groei. Maar soms gaat prestatiedruk juist verlammend werken, waardoor het je in je dagelijks leven belemmert. We zijn geneigd aan onze (sociaal maatschappelijke) prestaties een gevoel van eigenwaarde te ontlenen. Het falen of slagen is daarmee direct van invloed op hoe we onszelf zien.

De angst om onvoldoende te presteren neemt het dan over van de intrinsieke motivatie iets te ondernemen. Het is echter de motivatie op zich die voldoende is om flow te ervaren in de dingen die je doet.   

Tijdens onze coaching werken we eraan meer zicht te krijgen op faalangst en haar onderliggende patronen. We leren manieren om onze aandacht te verleggen naar motivatie om zodoende weer meer op te kunnen gaan in de beleving.